Lesena gradnja

Bogatijo nas izkušnje in zavedamo se, da je na področju gradnje potrebno veliko spremeniti. Pri gradnji prave ekološke hiše se kaže pozitiven odnos do narave in okolja že pri načrtovanju in izbiri materialov. Skušamo slediti racionalni rabi energije in skrbeti za okolje, kar pomeni, da se posvečamo trendom nizkoenergijske in obenem ekološke gradnje. Vrsto let se ukvarjamo z izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo pasivnih in nizkoenergijskih objektov.

Nizkoenergijska montažna lesena skeletna difuzijsko odprta hiša zaznamuje visoko kakovost življenjskega prostora, ki je zelo racionalno zasnovana. Gradnja z naravnimi ekološkimi materiali je nuja v skrbi za čistejše okolje in dobro počutje. Tako bo tudi v prihodnosti vse pomembnejša izbira takih materialov, ki že pri proizvodnji porabijo malo energije, so ekonomični pri vgradnji ter po končani uporabi čimmanj bremenijo okolje. Razvoj gradbenih materialov je vse bolj usmerjen k uporabi naravnih in ekološko neoporečnih materialov. Proizvodnja takšnih materialov ni obremenilna za okolje. Z upoštevanjem dognanj v gradbeni biologiji, ki govori o združljivosti posameznih vrst materialov uporabimo sistem sodobne gradnje, ki je hitra, varčna in ekološko usmerjena. Naši ekološki objekti omogočajo zdravo bivanje z zdravo mikroklimo, energetsko varčnost, protipotresno varnost in s tem višjo kakovost bivanja.